Czym zajmuje się technologia?

Istnieje wiele słownikowych definicji technologii. Z reguły wszystkie nawiązują albo do przedmiotu zainteresowań tej dziedziny wiedzy, albo też do metodologii wykorzystywanych w konkretnych rozwiązaniach technologicznych. Często ludzie mylą technologię z techniką, ale mimo podobnego brzmienia pojęcia te mają zasadniczo różne znaczenie i stosowanie ich zamiennie stanowi nieuprawnione uproszczenie, na które natychmiast zwróci uwagę każdy specjalista. W największym skrócie można spróbować określić technologię jako metodę lub proces przygotowywania i wytwarzania jakiejś rzeczy. Przy czym należy mieć na uwadze istnienie technologii informatycznych, w których mamy do czynienia nie z rzeczami o charakterze materialnym, lecz z informacją. Także informacja może podlegać obróbce, wytwarzaniu i wszelkim innym procesom technologicznych charakterystycznym dla technologii informatycznej. Rozwijając zakres stosowalności tego pojęcia do technologii zalicza się nie tylko procesy przygotowania i produkcji, ale również wszystkie działania związanie z przetwarzaniem już gotowych wyrobów. Jeśli popatrzeć na to w sposób bardziej praktyczny niż teoretyczny, to technologią są również wszelkie instrukcje wykonania lub przetworzenia jakiegoś dobra, które stanowią z matematycznego punktu widzenia rodzaj algorytmów.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem: